Latijn en de Jeugd

Met de 37 dialogen in zijn “Paedologia”, ter lering en oefening van de Latijnse spreektaal, toonde Mosellanus aan de juiste snaar van de studerende jeugd van zijn tijd te hebben geraakt. Zowel Luther als Melanchton bevolen zijn werk voor gebruik aan de scholen aan. Met nagenoeg 80 oplagen tot halverwege de 18e eeuw kan hier terecht van een “bestseller” gesproken worden. Ook zijn “Tabulae de schematibus et tropis” waren zeer bekend en in trek. Hierin werden de grammaticale en retorische bijzonderheden van de uitspraak van de Latijnse taal in de vorm van tabellen toegelicht.

Mosellanus hechtte veel waarde aan een uitgewogen tijdsindeling van de studiedag die hij dan ook aan zijn studenten door middel van gedetailleerde regels onderwees. Een van zijn studenten, Christof van Carlowitz, heeft deze op een gegeven moment laten drukken vanwege de grote vraag onder de studenten. De gemiddelde tijdsbesteding op een dag lag voor een derde (8 uur) bij het slapen, een derde bij het serieuze werken en een derde bij de gezondheid, de verzorging van het lichaam en de gezelligheid.

Veel van zijn scholieren werden later mannen van grote wetenschappelijke betekenis. Zij stamden veelal van destijds beroemde en belangrijke families in binnen- en buitenland af zoals: von Werthern, von Carlowitz, von Pflug, von Pack, Birken von der Duba en von Suaven.