Leven

Biografiën

De belangrijkste en tegelijkertijd oudste levensbeschrijvingen van Petrus Mosellanus zijn van

en vormen de basis van de meeste later verschenen biografieën.

Justinus Goblerus: Vita Petri Mosellani (1536)

In het jaarboek 1993 van de Kreis Cochem-Zell (pagina 117) wordt ter gelegenheid van zijn 500e verjaardag deze oudste biografie door Reinhold Schommers genoemd. Voor het eerst werd deze door J. Wyttenbach in de Trierer Chronik in 1820 gepubliceerd.
Nog geen 12 jaar na zijn overlijden verschijnt deze oude beschrijving van het leven van Mosellanus die Justinus Goblerus, later professor openbar recht aan de Universiteit Trier, opvallend gedetailleerd heeft uitgewerkt. Het is aannemelijk dat beide mannen de scholen van Trier en Luxemburg hebben bezocht en elkaar goed kenden waaruit een vriendschap is ontstaan. Onderstaand treft u een kopie aan van de 5 pagina tellende biografie in het Latijn.

  Justinus Goblerus Justinus Goblerus Justinus Goblerus
  Justinus Goblerus Justinus Goblerus

 

Download PDF (+/- 5 MB)

Heinrich Schultz (1724)

Schultz

Een exemplaar van het boek bevindt zich sinds kort in het bezit van de Interessengemeinschaft en kon in 2008 voor het eerst in de bibliotheek van de Vrije Universiteit Amsterdam worden ingezien. De 200e sterfdag van Mosellanus heeft vermoedelijk een rol gespeeld bij de publicatie op dat moment. Het boek is geschreven in het Duits.