Leven

Trier

Trier Trier

Door geldgebrek genoodzaakt vertrok hij naar Trier waar hij als koorzanger tot het domkoor te Trier toetrad en daar het Kollegium “Zum hl. German” voor verdergaande studie bezocht. Hier kwam hij, naar eigen zeggen, voor het eerst Griekse letters en tekens op oude geschriften tegen. De drang om deze te ontcijferen liet hem niet meer los. Doordat hij lid van het eerder genoemde Kollegium was, wordt aangenomen, dat hij zich hierdoor bij de universiteit te Trier liet inschrijven. Veel meer is helaas over zijn periode in Trier niet bekend. Op de leeftijd van 16 jaar verliet Petrus Mosellanus in 1509 Trier en vervolgde zijn weg naar de universiteit in Keulen. Een erfenis van zijn grootvader Johannes Schade uit Cochem maakte deze wissel mogelijk.