Leven

Freiberg

Freiberg

Na een kort verblijf in Leipzig bereikte Petrus Mosellanus op 6 januari 1514 de stad Freiberg in Sachsen waar de humanist Raghius Aesticampianus als eerste rector aan de plaatselijke Latijn school was aangesteld. In 1515 had de burgemeester Ulrich Rülein von Calw een nieuwe gemeentelijke Latijn school in Freiberg opgezet waar Petrus Mosellanus als eerste leraar de Latijnse taal onderwees. Benoemd door hertog Georg van Sachsen, maar niet op de laatste plaats teleurgesteld door de ervaren weerstand in de gemeenteraad en van de vertegenwoordigers van de voormalige triviaal school , verliet Petrus Mosellanus Freiberg en ging naar Leipzig.

Zijn nieuwe onderwijsmethoden zijn nu nog in de annalen van de stad Freiberg na te lezen: de jeugd stroomde hem enthousiast toe en zelfs oudere, hooggeleerde persoonlijkheden wonden zijn lessen bij.