Inleiding

Deze web site is een poging om wetenswaardigheden van en over Petrus Mosellanus, welke tot op heden veelvuldig versplinterd op het internet en uiteraard fysiek op de betreffende plekken te vinden zijn, te verzamelen en centraal voor geïnteresseerden toegankelijk te maken.

Het doel van deze site is daarnaast een digitaal monument op te richten voor een vooraanstaand geleerde en wetenschapper in zijn tijd, afkomstig uit Bruttig aan de Moezel, die lang vergeten leek en een monument van formaat overeenkomstig zijn prestaties verdient.

De motieven voor dit initiatief zijn persoonlijk van aard omdat ik als toehoorder en jongetje van 12 jaar aan de wieg mocht staan van wat later het boek “Petrus Mosellanus – ein vergessener Moselhumanist” werd. De auteur, Robert Schober uit Cochem-Cond, bezocht hiervoor veelvuldig mijn vader, destijds eigenaar van Hotel – Pension Mosellanus-Klause te Bruttig, voor interessante gesprekken en tussentijdse verslagen van het ontsluieren van het leven en werk van deze humanist en filoloog.

Het was voor mij in de afgelopen 5 – 10 jaar verrassend en spannend tegelijk te ervaren waar en hoeveel over Petrus Mosellanus en zijn werk in deze tijd is geschreven en waar je zijn sporen tegen komt – hij leeft dus. Zijn bekendheid is thans mondiaal, getuige de aanwezigheid van zijn geschriften in de vele universiteitsbibliotheken, musea en privé verzamelingen. Vandaar dat “dé Petrus Mosellanus site” een absolute must is en tevens gelegenheid wil bieden tot nationale en internationale uitwisseling van informatie en aanvulling van de site zelf.

Bruttig vandaag

Graag wil ik de lezer uitnodigen om gebruik te maken van deze mogelijkheden en hem niet op de laatste plaats uitnodigen om de geboorteplaats van Petrus Mosellanus eens te bezoeken. Hier kun je ervaren wat de kunst van het wijnmaken behelst en proeven tot welke geweldige producten dit leidt.

Ik hoop dat deze eerste stappen het begin zullen zijn van een breed aangelegd en langdurig initiatief om mogelijk in te toekomst te komen tot de oprichting van een Petrus-Mosellanus-Stichting, een openbare permanente tentoonstelling in Bruttig en een standbeeld dat een groot meester in de Griekse en Latijnse taal en een voorbeeld voor de jeugd van toen en vandaag waardig is.

Wilfried Hess
initiatiefnemer