Tijdgenoten

In zijn korte leven heeft Petrus Mosellanus contacten met een groot aantal persoonlijkheden van zijn tijd onderhouden. Zijn werk en talent op veel gebieden hebben in voorname kringen opzien gebaard. Dit heeft tot een brede correspondentie en vele ontmoetingen met tal van beroemde tijdgenoten geleid. Deze zijn hier onderverdeeld in: