Historische betekenis

Zijn historische betekenis ligt met name op die terreinen waarvoor hij zich in bijzondere mate heeft ingezet, die hem na aan het hart lagen en bovendien zijn innerlijke humanistische overtuiging belichamen: