Reformatie

Leipziger Disputation

Zijn bijzondere betekenis voor de reformatie was de Latijnse openingsrede van de Leipziger Disputation die hij namens Hertog Georg met de baard van Sachsen op 27.6.1519 in de Pleissenburg hield. Hij riep de deelnemers op, Luther, Karlstad en Eck, van persoonlijke aanvallen af te zien en zich tot de inhoud te beperken zoals het een wetenschappelijk dispuut betaamt. Zijn toespraak naam ongeveer 1,5 uur in beslag en droeg de titel: “Over de juiste wijze theologisch te disputeren.”

Op initiatief van Mosellanus werd de openingstoespraak muzikaal afgesloten door het drie keer spelen van het “Veni sancte spiritus”.

Gedurende het vervolg van de Leipziger Disputation vervulde Petrus Mosellanus de rol van toehoorder en observator van de drie tegenspelers. Het is aan hem te danken dat wij vandaag de dag over een gedetailleerde beschrijving van Luther, Karlstadt en Eck uit die dagen beschikken. In meerdere brieven heeft hij dit tot in detail beschreven.