Wist u al...

Geschenken aan de Moezel

http://www.dilibri.de/rlb/content/pageview/140453
In 1831 verscheen en boek van Prof. Johann August Klein met e titel „Moselthal zwischen Koblenz und Zell“, een reisgids waar in ruim dan 300 pagina’s dorpen, landschap en geschiedenis van de streek beschreven worden. Een apart hoofdstuk behandelt leven en werk van Petrus Mosellanus met een aantal tot dusver onbekende nieuwe feiten over deze geleerde. Hij schreef brieven in het Latijn, Grieks en Duits aan geestelijken en ambtenaren in de Moezelstreek. Veel waardevolle geschenken die hij in zijn hoedanigheid als professor en rector van de Universiteit Leipzig ontving stuurde hij aan familieleden. Enkele zeldzame boeken uit zijn persoonlijke bibliotheek schonk hij aan de Stift von Karden, een plaatselijk klooster nabij zijn geboortedorp, en aan vrienden en bekenden. Helaas bevat het boek geen bronvermeldingen.

2 humanisten van de Moezel kenden elkaar

Kennelijk hebben de twee humanisten afkomstig uit de Moezeldal, Johannes Trithemius en Petrus Mosellanus, elkaar gekend. Trithemius was beduidend ouder (1.2.1462 - 13.12.1516) en was de leraar van Mutianus Rufus (15.10.1470 - 30.3.1526). Er is een brief van Mosellanus aan Rufus bekend welke hij in het laatste levensjaar van Trithemius heeft geschreven (15.5.1516, ongeveer 7 maanden voor diens overlijden). Het daarom denkbaar dat Trithemius de twee humanisten uit het Moezeldal met elkaar in contact heeft gebracht.

"Mosella" van Ausonius (376 na Chr.)

http://www.dilibri.de/ubtr/content/pageview/2505
Deze eerste uitvoerige beschrijving van het dal van de Moezel werd door Richard Crocus voor het eerst omstreeks 1515 in het Grieks vertaald. Aangezien hij de leraar van Petrus Mosellanus in de Keulse periode was en later zijn voorganger als professor Grieks aan de Universiteit te Leipzig is het aannemelijk dat beide heren uitvoerig over deze buitengewone, in uitvoerige beeldspraak en van lovende woorden voorziene, beschrijving van het Moezeldal hebben gesproken.