Toespraken

Titel

Vertaling

Plaats / Aanleiding

Jaar

Oratio de variarum linguarum cognitione paranda

Over het verwerven van een grondige taalkennis.

Inaugurele rede als Professor Grieks aan de Universiteit Leipzig.

1517

De ratione disputandi praesertim in re theologica

Over de juiste wijze theologisch te disputeren.

Openingsrede tijdens de Leipziger Disputation.

1519